Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespoły tematyczne Krajowego Konsorcjum Femtofizyka

 1. BIOMAT experiment
  • prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

  Strona BIOMAT

 2. SPARC experiment
 • prof. dr hab. Andrzej Warczak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 • prof. dr hab. Marek Pajek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Strona SPARC

 1. Eksperyment CBM:
  • dr hab. Andrzej Wieloch (Uniwersytet Jagielloński),
  • dr hab. Krzysztof Piasecki (Uniwersytet Warszawski),
  • dr hab. Seweryn Kowalewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
  • dr inż. Robert Szczygieł (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
  • dr hab. inż. Ryszard Romaniuk (Politechnika Warszawska).

  Strona CBM

 2. Eksperyment HADES:
  • prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński),
  • prof. dr hab. Jerzy Smyrski (Uniwersytet Jagielloński),
  • dr Rafał Lalik (Uniwersytet Jagielloński),
  • prof. dr hab. Marek Idzik (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
  • dr hab. Izabela Ciepał (Instytut Fizyki Jądrowej PAN),
  • dr hab. Hanna Zbroszczyk (Politechnika Warszawska),
  • dr hab. Krzysztof Piasecki (Uniwersytet Warszawski).

  Strona HADES

 • prof. dr hab. Adam Maj (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN),
 • dr hab. Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN)

Strona NUSTAR

 • prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 • prof. dr hab. Antonii Szczurek Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN),
 • prof. dr hab. Bogdan Zwiegliński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)

Strona PANDA