Ośrodek Badania Antyprotonami i Jonami w Europie (FAIR GmbH)

"...Uznajac, że unikalny w skali światowej i innowacyjny pod względem technicznym system akceleratowy będzie miał w przyszłości istotne znaczenie z uwagi na efektywność prowadzenia badań podstawowych na najwyższym poziomie w wielu dziedzinach nauki dotyczących fundamentalnej struktury materii oraz pokrewnych obszarów;

Zdecydowni promować budowę i funkcjonowanie Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie w celu wykorzystania go przez międzynarodowe społeczności naukowe, zgodnie z kryterium doskonałości naukowej..."

                                                                                                                                                                       Fragment Konwencji

Strona Fair

Uniwersytet Jagielloński Udziałowcem międzynarodowej Spółki FAIR GmbH

Uniwersytet Jagielloński został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Udziałowca w międzynarodowej Spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Reseach in Europe GmbH), która powstała w celu budowy nowego ośrodka akceleratorowego przeznaczonego do badań w dziedzinie fizyki przy użyciu antyprotonów i jonów. Jest to jedno z największych przesięwzieć naukowych w skali światowej. W przygotowniu tego projektu uczestniczą naukowcy z całego świata.

  

 


Krajowe Konsorcjum FEMTOFIZYKA (KKF)

"...Partnerzy zawiązują Krajowe Konsorcjum pod nazwą FEMTOFIZYKA w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych  w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań..."

 

Artykuł 1 Porozumienia

 

"...Partnerzy zgodnie postanawiają, że podmiotem koordynującym działalność Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA oraz reprezentującym Konsorcjum na zewnątrz jest Uniwersytet Jagielloński..."

 

Artykuł 2 Porozumienia