Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Uznając, że unikalny w skali światowej i innowacyjny pod względem technicznym system akceleratowy będzie miał w przyszłości istotne znaczenie z uwagi na efektywność prowadzenia badań podstawowych na najwyższym poziomie w wielu dziedzinach nauki dotyczących fundamentalnej struktury materii oraz pokrewnych obszarów;

Zdecydowani promować budowę i funkcjonowanie Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie w celu wykorzystania go przez międzynarodowe społeczności naukowe, zgodnie z kryterium doskonałości naukowej."

Fragment Konwencji

Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (FAIR GmbH)
Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (FAIR GmbH)

Uniwersytet Jagielloński został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Udziałowca w międzynarodowej Spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Reseach in Europe GmbH), która powstała w celu budowy nowego ośrodka akceleratorowego przeznaczonego do badań w dziedzinie fizyki przy użyciu antyprotonów i jonów. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowych w skali światowej. W przygotowaniu tego projektu uczestniczą naukowcy z całego świata.

"Partnerzy zawiązują Krajowe Konsorcjum pod nazwą FEMTOFIZYKA w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań."

Artykuł 1 Porozumienia

"Partnerzy zgodnie postanawiają, że podmiotem koordynującym działalność Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA oraz reprezentującym Konsorcjum na zewnątrz jest Uniwersytet Jagielloński."

Artykuł 2 Porozumienia