Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński Udziałowcem w Międzynarodowej Spółce FAIR

Uniwersytet Jagielloński został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Udziałowca w międzynarodowej Spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Reseach in Europe GmbH), która powstała w celu budowy nowego ośrodka akceleratorowego przeznaczonego do badań w dziedzinie fizyki przy użyciu antyprotonów i jonów. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć naukowych w skali światowej. W przygotowywaniu założeń do projektu FAIR uczestniczyło 2500 naukowców z 44 krajów w tym również z Polski.

Uniwersytet Jagielloński jest posiadaczem 2,33% udziałów w Spółce FAIR. Strona polska na mocy podpisanej Konwencji 4 października 2010 roku w Darmstadt zadeklarowała swój wkład do Spółki FAIR w wysokości 23,6 mln euro.

	Profesor Zbigniew Majka dokonuje w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego zakupu 583 akcji spółki FAIR GmbH (13.03.2013,Darmstadt)
Profesor Zbigniew Majka dokonuje w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego zakupu 583 akcji spółki FAIR GmbH (13.03.2013 r., Darmstadt) 

17 maja 2013 r. w Librarii Collegium Maius UJ odbyła się uroczysta sesja z okazji objęcia roli Udziałowca w Spółce FAIR przez Uniwersytet Jagielloński. Zebranych gości przywitał prof. dr hab. Zbigniew Majka -członek Rady Nadzorczej Spółki FAIR. Następnie głos zabrali: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak, dr Beatrix Vierkorn-Rudolph - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki FAIR (Ministerstwo Edukacji i Nauki Republiki Federalnej Niemiec), natomiast dr Jacek Gierliński z MNiSW odczytał list w imieniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. Natomiast prof. Boris Sharkov, FAIR GmbH Managing Scientific Director, prof. Günther Rosner, FAIR GmbH Research and Administrative Managing Director przedstawili aktualny status Spółki FAIR, a także planowany przebieg prac. Mowę końcową wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Majka, Przewodniczący Rady Udziałowca FAIR z ramienia UJ.

	Uroczysta sesja w Uniwersytecie Jagielloński z udziałem JM Rektora UJ, zarządu Spółki FAIR GmbH, przedstawicieli polskich instytucji zaangażowanych w budowę ośrodka FAIR z okazji  Uzyskania przez UJ statusu udziałowca spółki FAIR GmbH (17.05.2013, Kraków)
Uroczysta sesja w Uniwersytecie Jagiellońskim z udziałem JM Rektora UJ, prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Nowaka, zarządu Spółki FAIR GmbH, przedstawicieli polskich instytucji zaangażowanych w budowę ośrodka FAIR z okazji uzyskania przez UJ statusu udziałowca spółki FAIR GmbH

W dniach 18-19 maja 2016 r. w im. Michała Bobrzyńskiego w Collegium Maius odbyło się spotkanie Komitetu Spółki FAIR do spraw aministracyjno-finansowych (AFC FAIR). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z 10 krajów partnerskich (Indie, Finlandia, Francja, Rosja, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania), a także członków zarządu spółki.

Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez prof. dr. hab. Stanisława Kistryna - Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych

galeria zdjęć

26 października w Collegium Maius odbyło się spotkanie delegacji zarządu Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy obiema instytucjami oraz wymianie naukowej i studenckiej.

W skład delegacji weszli dyrektor zarządzający spółki FAIR GmbH prof. Paolo Giubellino, dyrektor ds. technicznych spółki FAIR dr Joerg Blaurock oraz koordynator programu GETInvoled dr Pradeep Ghosh. Po podpisaniu umowy, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz uniwersyteckich, a także władze Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, odbyła się dyskusja na temat roli Uniwersytetu Jagiellońskiego w ośrodku FAIR, w której oprócz delegatów oraz prof. Kuśtrowskiego wzięli udział również prodziekan ds. badań i rozwoju W FAIS UJ prof. Piotr Salabura, przewodniczący Rady Udziałowca spółki FAIR GmbH prof. Zbigniew Majka oraz Alicja Nowakowska z Zespołu Radców Prawnych UJ.

więcej informacji