Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Udziałowca Spółki FAIR

Zadaniem Rady jest zarządzanie sprawami związanymi z pełnieniem przez Uniwersytet Jagielloński roli Udziałowca w Międzynarodowej Spółce FAIR GmbH, działającej pod nazwą "Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami w Europie"- Facility for Antiproton and Ion Research in Europe (FAIR GmbH) na podstawie Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Rada Udziałowca jest powołana na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponadto Rektor UJ sprawuje nadzór nad działalnością prac Rady.

Rada Udziałowca Spółki FAIR funkcjonuje do 1 października 2021 r. w następującym składzie:

  • prof. dr hab. Zbigniew Majka - Przewodniczący Rady Udziałowca,
  • prof. dr hab. Piotr Salabura - Zastępca Przewodniczącego Rady Udziałowca,
  • prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski - Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych,
  • prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak - Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
  • mgr Teresa Kapcia - Kwestor UJ,
  • dr Dariusz Drewniak - przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Obsługę administracyjną projektu FAIR zapewnia Biuro Udziałowca międzynarodowej Spółki FAIR:
Biuro Projektu FAIR
ul. Stanisława Łojasiewicza 11, pok. J-1-07
30-348 Kraków
tel.: 12 664 4893