Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krajowe Konsorcjum FEMTOFIZYKA

15 grudnia 2006 r. w Krakowie podpisano porozumienie o utworzeniu Krajowego Konsorcjum pod nazwą FEMTOFIZYKA. Krajowe Konsorcjum FEMTOFIZYKA powstało w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (Facility for Antiproton and Ion Research) w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań.

Nowym członkiem Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA może zostać każda krajowa szkoła wyższa lub jednostka naukowo – badawcza, w której prowadzi się lub planuje się prowadzić badania naukowe w FAIR po pozytywnym zaopiniowaniu jej wniosku o przyjęcie do Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA przez Radę Krajowego Konsorcjum.

Partnerzy zgodnie uzgodnili, że podmiotem koordynującym działalność Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA oraz reprezentującym Konsorcjum na zewnątrz jest Uniwersytet Jagielloński. W skład Rady Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA wchodzi po jednej osobie z każdego z Partnerów Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA wyznaczonej przez Rektora/Dyrektora jednostki. Warto dodać, iż Koordynatora KKF, który jest równocześnie reprezentantem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krajowym Konsorcjum FEMTOFIZYKA wyznacza Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnym Koordynatorem KKF jest prof. dr. hab. Paweł Staszel, który zastąpił dotychczasowego wieloletniego Przewodniczącego Rady KKF prof. dr. hab. Zbigniewa Majkę będącego inicjatorem utworzenia KKF.