Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nie żyje Profesor Majka

Szanowni Państwo

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż Profesor Zbigniew Majka zmarł dzisiaj w nocy po długiej chorobie. Wielu z nas znało Profesora osobiście i wie z jak dużym sercem i zaangażowaniem zabiegał o realizację ośrodka FAIR, w którym widział olbrzymią szansę dla polskiej nauki. Dzięki Jego staraniom Polska przystąpiła do FAIR jako udziałowiec i realizuje szereg zadań o kluczowym znaczeniu dla projektu. Przez szereg lat pełnił funkcję dyrektora naukowego FAIR Joint Team w Darmstadt. Z inicjatywy prof. Majki powstało Krajowe Konsorcjum Femtofizyka, którego był przewodniczym do roku 2014, a w późniejszych latach angażował się we wszystkie inicjatywy podejmowane w ramach konsorcjum. Jego odejście zostawia po sobie lukę trudną do zapełnienia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25.05.2024 (sobota) na cmentarzu komunalnym Wikowyja w Rzeszowie o godzinie 12:30.

Piotr Salabura i Paweł Staszel

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Uznając, że unikalny w skali światowej i innowacyjny pod względem technicznym system akceleratowy będzie miał w przyszłości istotne znaczenie z uwagi na efektywność prowadzenia badań podstawowych na najwyższym poziomie w wielu dziedzinach nauki dotyczących fundamentalnej struktury materii oraz pokrewnych obszarów;

Zdecydowani promować budowę i funkcjonowanie Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie w celu wykorzystania go przez międzynarodowe społeczności naukowe, zgodnie z kryterium doskonałości naukowej."

Fragment Konwencji

Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (FAIR GmbH)
Budowa Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami (FAIR GmbH)

Uniwersytet Jagielloński został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Udziałowca w międzynarodowej Spółce FAIR (Facility for Antiproton and Ion Reseach in Europe GmbH), która powstała w celu budowy nowego ośrodka akceleratorowego przeznaczonego do badań w dziedzinie fizyki przy użyciu antyprotonów i jonów. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naukowych w skali światowej. W przygotowaniu tego projektu uczestniczą naukowcy z całego świata.

"Partnerzy zawiązują Krajowe Konsorcjum pod nazwą FEMTOFIZYKA w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań."

Artykuł 1 Porozumienia

"Partnerzy zgodnie postanawiają, że podmiotem koordynującym działalność Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA oraz reprezentującym Konsorcjum na zewnątrz jest Uniwersytet Jagielloński."

Artykuł 2 Porozumienia